Installera GeoSafe – iOS

1

Ladda ner appen till GeoSafe i din mobil genom att söka i APP-STORE.

När du sedan öppnar appen första gången får du upp bilden här ovan. Här väljer du ett lösenord genom att dra mellan utvalda prickar med ditt finger. Du måste minst dra mellan 4 prickar.

2

Nu är Du inne i appen.
Nu ska Du lägga till din GeoSafe som en enhet så att du kan börja styra den. Klicka på plus längst upp till vänster.

3

Klicka sedan på ”Add Unit”.
Där kommer då upp en ruta där du fyller i det namn du vill ha på denna GeoSafe (tex Båten) och telefonnumret till det sim-kort som sitter i din GeoSafe (Glöm ej +46 och att nollan ska bort).

4

Klicka på SETUP nere till höger. Du kommer nu behöva ange din inläggnings-kod igen.

5

Klicka på ”Master and user settings”

6

Klicka på ”Master register”

7

Fyll i ditt telefonnummer som ”Master Phone” (Glöm ej att det ska vara +46 före och att första nollan ska bort)

Ange ditt GeoSafe serienummer. (Här är det lätt att slå in ett nummer fel så var noggrann.)

Ska Du inte har fler användare till din GeoSaf är du klar och kan klicka på ”SEND” nu.

Ska flera personer styra din GeoSafe fyller du i deras telefonnummer i User 1-5. (även här är det viktigt med +46)

8

När du har klickat på ”Send” ska SMS-appen automatiskt öppna sig med ifylld text. I exemplet ovan är det ett telefonnummer för master och ett nummer för USER 1 ifyllt.

9

När du skickat iväg SMS:et är det bara till att vänta på att få svaret ovan tillbaka. Har du lagt till fler USERS så ska dessa vara listade i samma SMS.

Nu är din GeoSafe klar att användas.